× PRØV AT HANDLE PÅ VORES NYE WEBSHOP - og modtag en gave som tak !

Sundhedsstyrelsens generelle forholdsregler mod smittespredning:

Smitte sker via dråber fra luftvejene ved fx hoste/nys og fra forurenede overflader.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde afstand, er de vigtigste midler til at forebygge smitte. 

Værnemidler, fx handsker og masker, er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. De skal bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand  ellers kan de give falsk tryghed og selv udgøre en smitterisiko. 

Læs hele artiklen fra Statens Seruminstitut om korrekt anvendelse af værnemidler her.
 

Kategorier og krav til de værnemidler

Der er meget fokus på værnemidler, og hvordan vi kan beskytte os selv og vores medarbejdere mod Coronavirus. Selvom der er argumenter for og imod, hvor effektive hver type værnemiddel er, kan der ikke være tvivl om at det hjælper at tage sine forholdsregler. 
 
Når du desinficerer dine hænder eller anvender et mundbind, må det forventes, at produkterne er blevet testet for rent faktisk at virke. Herunder kan du læse om de tests, som du bør være opmærksom på i forbindelse med hver type værnemiddel.
Jydsk Emblem Fabrik sørger altid for at sikre at vores leverandører lever op til EU standarderne, og sikrer at vi har de korrekte tests og godkendelser. 

Ansigtsmasker

Der skelnes mellem åndedrætsværn og kirurgiske masker. Åndedrætsværn skal overholde EU-standard EN 149 og kategoriseres FFP1, FFP2 og FFP3, som er et udtryk for i hvilken grad partikler filtreres og hvor FFP3 har den højeste grad af filtrering. Åndedrætsværn beskytter dig mod dråber fra omgivelserne. 
JEF forhandler kirurgiske (medicinske) masker, som er den type maske man nu kan se på gaden, og som er effektive til at stoppe dråbesmitte fra dig selv mod omgivelserne. Kirurgiske masker kategoriseres Type I, Type II og Type IIR og fås sterile og ikke-sterile. 

Ikke-sterile masker

Maskerne skal være CE mærkede for at blive solgt indenfor EU. De må ikke benyttes i sterile miljøer såsom operationsstuer o.l., og har til formål at beskytte bærer og omgivelser mod dråber samt begrænse antallet af partikler, virus og bakterier. Maskerne har en smittereducerende effekt både til og fra bærer. 

Sterile masker

Maskerne skal være CE mærkede for at blive solgt indenfor EU. De må benyttes i sterile miljøer såsom operationsstuer, m.v. Steriliteten skal være testet i henhold til EU-standard EN 14683. Der skelnes mellem kategorierne Type I, Type II og Type IIR. 

Stofmasker

Stofmasker eller stofmundbind må ikke betegnes som medicinske værnemidler, da sikkerheds og beskyttelsesgraden ved brug af stofmasker eller stofmundbind er ikke veldokumenteret, som det eksempelvis er med CE-Mærket mundbind. Men som Sundhedsstyrelsen skriver, så er et godt stofmundbind bedre end ingen mundbind. Sundhedsstyrelsen anbefaler stofmasker med minimum tre lag.  

Hånddesinficering

Der er to vigtige faktorer for en effektiv desinfektions væske:
1) Alkoholkoncentrationen skal være over 70% for effektivt at fjerne bakterierne.
2) Væsken skal være tilsat glycerin, da det forhindrer huden i at tørre ud, revne og derved øge risikoen for smitte gennem hænderne.  

Visir

Visir beskytter ansigtet; næse, mund og øjne og reducerer smitte fra andre mennesker.   

Engangskitler/-forklæder i plastic

Kitler skal forhindrer kontakt mellem en medarbejderens arbejdsdragt og klientens berøring og væsker. Kitlerne skal overholde EU-standard 16604 og testes i forhold til hvor bakterie- og væsketætte de er. 
 
Se hele udvalget af værnemidler her.