Ovenstående organisationsplan skildrer organisationsstrukturen hos Jydsk Emblem Fabrik A/S. Af billedet ses det hvordan virksomhedens afdelinger er struktureret i forhold til hinanden og hvem der refereres til i organisationen. 


Af billedet kan således ses hvordan virksomedens afdelinger er placeret i forhold til hinanden, samt hvem afdelingerne rapporterer ved hos ledelsen.
Foruden afdelingsstruktur skildres direktionen også som øverste beslutningsled i organisationen.