Dato: 03-02-2014

Pænt regnskab fra Jydsk Emblem Fabrik A/S

Jydsk Emblem Fabrik A/S har netop aflagt regnskab for 2013. Regnskabet udviser for 22. år i træk en stigning i omsætningen. I 2013 steg omsætningen med 8,8 %, hvilket dog ligger under budgettet på 12%. Til gengæld steg nettoresultatet med 28 %, mod et budget på 17%.

Resultatet for 2013 blev på tkr. 2.150 før skat mod tkr. 1.600 i 2012. Det er et pænt resultat, som vi er meget tilfredse med, oplyser adm. direktør Stig Hellstern.

Finans- og kreditkrisen har fortsat kastet skygger ind i 2013. Vi skal i dag løbe meget hurtigere end for 6 år siden, for at opnå den samme indtjening. Det er en effekt af kriseårerne, hvor konkurrencen er blevet skærpet på alle områder.

Ved udgangen af 2013 ser det dog ud til, at der er en langt mere positiv stemning i markedet, oplyser Stig Hellstern.

I perioden, 2008 til 2013, har selskabet øget omsætningen med 65 % og egenkapitalen er i samme periode mere end fordoblet fra tkr. 3.000 til tkr. 7.252.

Vækst gennem opkøb.
Jydsk Emblem Fabrik A/S har i 2013, som led i et generationsskifte, opkøbt en mindre virksomhed indenfor samme branche. Opkøbet er gået efter planen og virksomheden er implementeret i Jydsk Emblem Fabrik A/S. Virksomhedens strategi er fortsat at vækste igennem opkøb.

I 2013 er der foretaget investering i nye maskiner og mange processer er optimeret. Denne proces fortsætter i 2014, hvor Jydsk Emblem Fabrik A/S indfører robotteknologi i produktionen for at forblive konkurrencedygtig, således at arbejdspladserne fortsat kan fastholdes i Danmark.


Forskningsprojekt.
Jydsk Emblem Fabrik A/S har i den forbindelse fået godkendt et forskningsprojekt under Forsknings- og innovationsstyrelsen, hvor forskere på Aarhus Universitet skal bistå ledelsen og produktionsmedarbejderne i firmaet med at opnå endnu bedre resultater.

Resultaterne af interne optimeringer af processer og systemer i årets løb, herunder energioptimeringer, generel mådehold på omkostningssiden, samt en øget vækst i omsætningen, har således båret frugt i 2013. 

Supplerende info: 

  • Jydsk Emblem Fabrik A/S er grundlagt i 1886 og drives i dag af 4. generation af ægteparret Stig Hellstern & Hanne Hørup.
  • Jydsk Emblem Fabrik A/S udvidede i 2012 ejerkredsen med 2 ledende medarbejdere. 
  • Igennem de seneste 12 år er virksomheden blevet rated af Soliditet med den højeste kreditværdighed AAA og har sidste år modtaget Soliditets Gulddiplom, som sjældent uddeles.
  • Jydsk Emblem Fabrik A/S beskæftiger 26 medarbejder i Malling.
  • Jydsk Emblem Fabrik A/S er ISO 9001 og ISO 14001 Certificeret
  • Hørup Hellstern Holding Aps er hovedaktionær i Jydsk Emblem Fabrik A/S.
  • Hørup Hellstern Holding Aps ejer Hørup Hellstern Ejendomme (100 %).

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Stig Hellstern
sh@jef.dk

Direkte: 88 80 82 40
Mobil: 22 13 41 11