Jydsk Emblem Fabrik A/S er en ISO certificeret virksomhed. Siden 2007 har vi arbejdet seriøst med ledelsessystemerne ISO 9001, kvalitetsledelse, og ISO 14001, miljøledelse. Som ISO certificeret virksomhed forpligter vi os til altid at producere og levere varer, som dels har gennemgået en gennemgribende kvalitetskontrol, og som derudover er fremstillet under hensyntagen til de miljømæssige påvirkninger, vore aktiviteter medfører.

Billede af ISO-attest og certificering hos Jydsk Emblem Fabrik A/S

 Andet billede af ISO certificering hos Jydsk Emblem Fabrik A/S