Heraldiske skjolde

Flotte heraldiske skjold på træplade

Få våbenskjoldet præsenteret på en elegant og flot måde med et heraldisk skjold.
Vores skjolde fås med mørk og lys træplade, 155 mm bred og 180 mm høj (standard størrelse, men målene kan afvige). Selve våbenskjoldet bliver påsat i midten og måler som standard 85 mm i breden og 100 mm i længden (kan afvige en smule). Det er en størrelse der giver mulighed for at vise det pågældende våbenskjolds detaljer tydeligt – ligeledes med farverne.

Der er desuden mulighed for at få påsat bånd over og under våbenskjoldet med valgfri tekst.

Hvorfor hedder de heraldiske skjolde?
Heraldik er både ordet for læren om våbener (vågenskjolde) og systemet omkring disse (Kilde: Rigsarkivet). Derfor har vi valgt at bruge dette ord i produktets navn, men de er også kendt som våbenskjolde på træplader.

Vidste du at brugen af våbenskjolde kan dateres tilbage til middelalderen og i 1130’erne, som følge af krigers behov for at kende fjende fra ven, blev der fastsat regler for brugen af våbenskjolde. Våbenet blev malet på krigerens kampskjold, rustningsdele og gengivet på faner. Senere da brugen af kampskjolde ophørte, forsatte brugen af våbenskjolde da det var blevet visuelle udtryk som var genkendelig for mange (Kilde: Rigsarkivet).