Vores ambition om at mindske vores aftryk

Hos Jydsk Emblem Fabrik er vi fuldt ud bevidste om de klima- og miljømæssige udfordringer som verden i dag og i fremtiden kommer til at stå overfor. Vi anerkender den videnskabelige evidens for, at klimaændringerne, den faldende biodiversitet og de store miljøskadelige problemer er en direkte konsekvens af menneskets ageren gennem hundrede år.

”Vi arver af vores forfædre, men låner af vores børn”

Derfor har vi, som så mange andre, dedikeret os til at gøre det bedre! 

På Jydsk Emblem Fabrik er vi meget påpasselige med at bruge ordet ”bæredygtighed”, da vi ikke ønsker at bidrage til ”Greenwashing”. Klima- og miljøkrisen skal tages seriøst, og skal ikke bruges som et værktøj til markedsføring, og ordet ”bæredygtighed” indeholder så meget mere end udledning af CO2, overforbrug osv. Derfor forsøger vi hele tiden at tage de små sikre skridt mod at vores virksomhed bidrager med et mere positivt aftryk.

Det er en lang rejse, men vi ønsker at gøre det rigtigt.          

Ude godt, men hjemme bedst

Gennem de sidste ti år har vi på Jydsk Emblem Fabrik arbejdet på at få mere og mere produktion hjem til Danmark. Det synes vi giver mening, da vi derved sparer transporten fra den anden ende af verden og samtidig skaber danske arbejdspladser. Det gør at vi bedre kan sikre kvaliteten af de produkter, som vi selv producerer, højne vores fleksibilitet og sidst men ikke mindst formindske vores leveringstid.

Et mere klimavenligt sortiment

I henhold til vores samfundsambition om at blive en mere bæredygtig virksomhed har vi de seneste år udskiftet dele af vores produktsortiment, så det er mere bæredygtigt. Vi har blandt andet udviklet en klimavenlig medalje i FSC®-certificeret træ. En træmedalje har nogle klare klimamæssige fordele ift. de klassiske medaljer produceret i metal. Vi har blandt andet sparet transportrejsen, da vores træmedaljer bliver produceret på fabrikken her i Malling. Derudover er træmedaljerne FSC®-certificeret som sikrer, at træet er blevet forarbejdet og fældet under bæredygtige vilkår, og hvor der ikke fældes flere træer end der sås nye. Du kan læse mere om hvorfor træ bliver ”det nye sort” indenfor sportspræmier her

Udover medaljer i træ, så har vi også udviklet navnskilte i FSC®-certificeret træ, hvor vi i dag leverer til blandt andre Salling Group og Jysk.        

FSC-certificering 

Som en del af vores samfundsambition om at mindske vores klimamæssige aftryk er Jydsk Emblem Fabrik A/S i 2022 blevet FSC®-certificeret, hvilket giver os retten til at markedsføre og bruge FSC’s varemærker på FSC®-produkter og ligeledes i vores markedsføring.  

FSC står for Forest Stewardship Council® og er miljømærket for ansvarligt skovbrug. Et FSC®-mærke er din garanti for, at træet er blevet fældet, behandlet og produceret så bæredygtigt som muligt. Dertil er det også en garanti for, at der aldrig bliver fældet flere træer end der plantes nye. 

Som FSC®-certificeret virksomhed bliver der stillet specifikke og strenge krav til at overholde blandt andet sporing, anvendelse og genbrug af træ fra FSC®-certificerede skove.

For at et produkt kan være FSC®-certificeret skal alle leverandør- og virksomhedsled i produktets levetid være FSC®-certificeret.

Se efter vores FSC®-certificerede produkter, når du kommer igennem vores sortiment. 

En grønnere profil

Ved indgangen af 2020’erne satte Jydsk Emblem Fabrik sig det mål om at hæve sit fokus på energioptimering, affaldssortering og genbrug på fabrikken og arbejdspladsen. Det har udmøntet sig i flere forskellige initiativer, som inden for få år skal være implementeret i virksomheden.

  • Reduktion af forbrug og genanvendelse af ressourcer
  • 100 pct. affaldssortering
  • Installering af ladestandere på firmaets parkeringsplads
  • Installering af solceller – øget grøn og bæredygtig energi  

Fokus på biodiversitet

På Jydsk Emblem Fabrik har vi en del grønne arealer. Her ønsker vi at sætte fokus på biodiversiteten, som i disse dage er hårdt under pres. Fra 2021 indførte vi derfor initiativet ’Vildt med vilje’. I stedet for at tilpasse og rette på vores grønne arealer, har vi i stedet valgt, at udvalgte områder skal vokse vildt. Dette er til stor gavn for mange bier og insekter, som får fjernet deres levehabitater, når græsset bliver slået eller ukrudt fjernes.